Cách sử dụng các hàm Logic cơ bản (AND, OR, NOT) trong Excel

Thứ hai - 13/02/2017 03:09
Shareict.net - Hàm AND, OR, NOT là những hàm logic cơ bản đã quá quen thuộc với với chúng ta khi sử dụng Excel trong công việc, đây là những hàm logic cơ bản trong Excel mà hằng ngày chúng ta vẫn hay sử dụng.
Đây là những hàm cơ bản hầu như trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng sử dụng nó trong công việc hằng ngày, nhất là những người làm công tác kế toán. Ở bài viết trước, mình đã chia sẻ cùng các bạn cách sử dụng hàm RIGHT, LEFT, VLOOKUP, IF hiệu quả. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn ôn lại kiến thức Excel chút xíu, kẻo lâu không sài quên .

Nội dung:

1. Hàm AND
2. Hàm OR
3. Hàm NOT
4. Sử dụng kết hợp các hàm IF, AND, OR trong Excel

Chúng ta bắt đầu ôn lại nhé các bạn 

1. Hàm AND

Là một hàm luận lý hàm này thường được sử dụng kèm theo với các hàm IF và hàm tìm kiếm trong Excel.
Cú pháp:
Tiếng Anh: =AND(logical 1, [logical 2],…,[logical n])
Tiếng Việt: =AND (Điều kiện 1, Điều kiện 2,…, Điều kiện n)
Chức năng:  Trả về giá trị TRUE (đúng) nên tất cả các điều kiện đều đúng và trả về giá trị FALSE (sai) nếu có ít nhất một trong số các điều kiện sai.
Hàm AND có tối đa 255 biểu thức, đó là các giá trị lo-gic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Tất cả các giá trị sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc là một giá trị rỗng.

Ví dụ 1: 
+ AND(10>9, 8<9) = TRUE.
Trong hàm AND trên có hai điều kiện: Điều thứ nhất là 10>9, Điều kiện thứ hai là 8<9. Cả hai điều kiện này đều trả về giá trị TRUE nên kết quả của hàm AND sẽ trả về là TRUE.
+ AND(10>9, 8>9)) = FALSE
Trong hàm AND trên có 2 điều kiện: Điều kiện thứ nhất là 10>9, Điều kiện thứ hai là 8>9. Điều kiện thứ nhất trả về TRUE còn Điều kiện thứ hai trả về FALSE. Nên kết quả của hàm AND sẽ trả về là FALSE.
Ví dụ 2: Sử dụng hàm AND để duyệt tên và giới tính đúng hay là sai: Nếu đúng thì kết quả trả về TRUE và nếu sai kết quả sẽ trả về FALSE.

Ta nhập vào công thức: = AND(C4="Trương Vô Kỵ",D4="Nam")
và đây là kết quả
 
Hàm AND
 

2. Hàm OR

Tương tự như hàm AND, Hàm OR là một hàm luận lý hàm này thường được sử dụng kèm theo với các hàm IF, VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, COUNIF..., tiêu biểu là hàm IF.
Cú pháp: 
Tiếng Anh:  =OR(logical 1,[ logical 2],.., [ logical n])
Tiếng Việt: =OR(Điều kiện 1, Điều kiện 2,…, Điều kiện n)

- Logical 1: bắt buộc. Là một giá trị logic.
- Logical 2: tùy chọn. Là một giá trị logic. Có thể lên tới 255 điều kiện khác nhau.
Chức năng: Trả về giá trị True nếu trong các biểu thức điều kiện đều sai

Ví dụ 1: OR(10>9, 8>9) = TRUE.
Trong hàm OR trên có 2 điều kiện: Điều kiện thứ nhất là 10>9, Điều kiện thứ hai là 8>9. Điều kiện thứ nhất trả về TRUE còn Điều kiện thứ hai trả về FALSE. Nên kết quả của hàm OR trả về sẽ là TRUE.
Ví dụ 2: Như hình bên dưới: Cho a=5, b=3, c=4. Nếu 5>3 là TRUE; 3>4 là FALSE. Kết quả sẽ là TRUE
 
Hàm OR
 

3. Hàm NOT

Cú pháp: 
Tiếng Anh: =NOT(logical)
Tiếng Việt: =NOT(biểu thức điều kiện)

Trong đó: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic TRUE hoặc FALSE.
Chức năng: Hàm đảo ngược giá trị của đối số, sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số.

Ví dụ 1: Đảo ngược của điểm công lực =NOT(E4)
 
Hàm NOT

Ví dụ 2: Như hình dưới:
- Ở đây phủ định của giá trị TRUE thì hàm trả về giá trị FALSE, phủ định của giá trị FALSE sẽ là TRUE.
- Trường hợp giá trị ô trống, giá trị bằng 0 có phủ định bằng TRUE.
- Trong trường hợp giá trị logical là văn bản -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
 
Hàm NOT
 

4. Sử dụng kết hợp các hàm IF, AND, OR trong Excel


Hàm IF cho phép bạn tạo một so sánh logic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả rằng điều kiện đó là True (đúng) hay False (sai). Các bạn có thể tham khảo các sử dụng Hàm IF ở bài viết này.

Ví dụ 1: Chúng ta có thể thấy qua ví dụ sau để biết thêm ý nghĩa dùng hàm AND với IF:
- Dựa vào điểm công lực và điểm khinh công để xét điểm thưởng cho các nhân vật sau:
+ Nếu hai điểm điểm công lực và điểm khinh công >8 thì sẽ được 2 điểm thưởng.
+ Nếu hai điểm điểm công lực và điểm khinh công >7 thì sẽ được 1 điểm thưởng.
+ Còn lại thì điểm thưởng bằng 0.
Như vậy trong trường hợp này có 3 điều kiện và chúng ta phải sử dụng hàm IF
IF(A thỏa mãn,2,IF(B thảo mãn,1,0))
Điều kiện A: điểm công lực và điểm khinh công >8. Nếu điều kiện của chúng ta tất cả các giá trị đều phải thỏa mãn điều kiện con của nó nên chúng ta dùng hàm AND. Điểm công lực và điểm khinh công >8, Nếu thỏa mãn thì điểm thưởng là 2, Nếu không thì chúng ta tiếp tục sử dụng hàm IF và AND kết hợp với nhau để đến trường hợp Điểm công lực và điểm khinh công >7. Nếu thỏa mãn sẽ công 1 điểm, không thỏa mãn thì sẽ là 0 điểm.

Ta nhập vào CT: =IF(AND(D4>8,E4>8),2,IF(AND(D4>7,E4>7),1,0))
 
Sử dụng kết hợp các hàm IF, AND, OR trong Excel

Qua kết quả ta thấy
- Nhân vật số 1 (Trương Vô Kỵ), có điểm công lực và điểm khinh công >8 thì sẽ được thưởng 2 điểm.
- Nhân vật số 2  (Kiều Phong), có điểm công lực và điểm khinh công >7 thì sẽ được thưởng 1 điểm.
- Nhân vật số 3 (Chu Chỉ Nhược), Có một điểm nhỏ hơn 7, cho dù điểm kia là 10 thì cũng không được cộng điểm.
- Nhân vật số 4 (Triệu Mẫn Mẫn), có một điểm nhỏ hơn 7 không có điểm tặng
- Nhân vật số 5 (Tống Thanh Thư), có cả hai điểm nhỏ hơn 7 lên không có điểm tặng.

Ví dụ 2: Kết hợp giữa hàm IF và hàm AND, OR: Trong ví dụ này, mọi người không có được tiền thưởng cho đến khi doanh số bán hàng họ bán được 90.000.000 vnđ giá trị hàng hóa, trừ khi họ làm việc ở khu vực miền trung nơi có thị trường nhỏ hơn. Trong trường hợp đó, họ đủ điều kiện nhận tiền thưởng sau khi đạt doanh số 70.000.000 vnđ.
Mức thưởng bằng 3% doanh số.

Để xác định tiền thưởng cho mỗi NV chúng ta sử dụng hàm AND và Hàm OR kết hợp với hàm IF. Ta xác định cho nhân viên dầu tiên như sau:
Ta nhập vào: =IF(OR(D5>=90000000;AND(D5>=70000000;C5="Miền trung"));D5*0,03;"Không thưởng")
Hàm IF gồm 3 đối số:
+ Đối số thứ nhất về điều kiện, đối số thứ hai là kết quả trả về nếu điều kiện đúng, đối số thứ ba là kết quả trả về nếu điều kiện sai.
+ Ở đây đối số thứ nhất của hàm IF gồm hai điều kiện: doanh số >=90000000 hoặc là doanh số trên 70000000 và nhân viên phải ở khu vực miền trung cho nên ta sẽ dùng hàm OR. Hàm OR ở đây cũng gồm hai điều kiện là D5>=90000000 và D5>=70000000;C5="Miền trung phải xảy ra đồng thời thì nhân viên đó mới được thưởng.
+ Tiếp tục qua đối số thứ hai của hàm IF: kết quả trả về nếu đk đúng doanh số * 3% kết quả sẽ là D5*0,03
+
Đối số thứ ba: trả về nều đk sai "Không thưởng"
Và đây là kết quả:
 
Sử dụng kết hợp các hàm IF, AND, OR trong Excel

Qua kết quả ta thấy:
+ Nhân viên: Phan Hoàng Sơn và Phạm Hoài Nam doanh thu bằng 90.000.000 lên sẽ được thưởng.
+ Nhân viên: Trần Quang Hiếu doanh thu 70.000.000 khu vực miền trung được thưởng.
+ Các nhân viên còn lại không được thưởng.

Qua bài viết này, mình đã cùng các bạn ôn lại các  sử dụng các hàm Logic cơ bản (AND, OR, NOT) và cách kết hợp với hàm IF trong Excel. Nếu có thiếu sót gì mong các bạn bổ sung, hãy cùng nhau chia sẻ nhé! hy vọng bài viết có ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!
Chú ý: Vui lòng dẫn nguồn "ShareICT.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
- Các bạn hãy đọc thật kỹ bài viết trước khi thao tác. Nếu như trong quá trình sử dụng bạn gặp khó khăn thì hãy bình luận bên dưới bài viết nhé.
- Nếu bạn cảm thấy bài viết có ích hãy LIKE và ĐÁNH GIÁ bài viết phía dưới của mình và hãy thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất của mình nha! Chân thành cảm ơn!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 146 trong 30 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 30 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây